Kim jesteśmy

Jesteśmy placówką partnerską CITY FINANCIAL.

City Financial jest w tym momencie jednym z największych integratorów bankowych w Polsce.

Zajmujemy się sprzedażą produktów finansowych najwyższej jakości. Nasza wykwalifikowana kadra podzielona na odpowiednie działy sprawia, że współpraca z nami w jakiejkolwiek dziedzinie przynosi same korzyści. Stawiamy przede wszystkim na jakość naszych usług co sprawia, że jesteśmy jedną z niewielu firm w branży finansowej, która podchodzi indywidualnie do każdego

Specjalizacja

Naszą specjalizacją jest sprzedaż wszelkich produktów finansowych. Dzięki wieloletniej praktyce posiadamy ogromne zasoby wiedzy i kontaktów. Obsługujemy klientów detalicznych, firmy i korporacje. W jednym miejscu dokonamy weryfikacji twoich finansów, sprawdzimy oferty wszystkich banków i znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę.

Poznaj lepiej nasze wartości

Jesteśmy ogólnopolską firmą pośrednictwa kredytowego. Pracujemy z pasją słuchając potrzeb naszych Klientów. Doświadczenie pozwala nam filtrować treści i przygotowywać gotowe rozwiązania. Nasz zespół składa się z byłych bankowców, którzy zdecydowali się kontynuować karierę zawodową poza strukturami banków. Posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w wielu bankach. Nie uznajemy standardowych rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę, że idealnie dopasowane rozwiązanie pozwoli naszym Klientom cieszyć się z finansowego rozwiązania bez obciążania domowego budżetu.

725 006 988

Skontaktuj się z nami!

Oferta

W naszej ofercie znajdują się wszystkie produkty bankowe, które są dostępne na rynku. Jesteśmy w stanie znaleźć finansowanie zarówno dla klienta indywidualnego jak i wspomóc rozwój działalności gospodarczej czy firmy. Nasi doradcy pomogą dopasować idealną ofertę dla Twoich potrzeb.Kredyty

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe – kredyt przyznawany w gotówce na dowolny cel. Podstawą do udzielenia takiego kredytu jest zdolność kredytowa wyliczana na podstawie m.in. dochodu oraz zobowiązań. Charakteryzuję się prostą procedurą oraz szybką decyzją. Posiadamy bezpośredni dostęp do większości polskich Banków, które oferują swoje usługi potencjalnym kredytobiorcom. Okres spłaty waha się od kilku miesięcy do nawet 12 lat, a maksymalna kwota kredytowania dochodzi do 200 000 zł.

Kredyty konsolidacyjne

Kredyty konsolidacyjne – jest odmianą kredytu gotówkowego, jego głównym założeniem jest spłata kilku wcześniejszych zobowiązań tj. kredytów gotówkowych, kart kredytowych czy produktów ratalnych. Kredyt konsolidacyjny pozwala na znaczne zmniejszenie miesięcznych obciążeń kredytowych.

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej. Kredyty hipoteczne są zazwyczaj najniżej oprocentowane, ponieważ w przypadku zabezpieczenia wierzytelności prawomocnym wpisem do hipoteki nieruchomości, ryzyko kredytowe jest bardzo niskie. Maksymalny okres kredytowania to nawet 35 lat.

Kredyty samochodowe

Kredyty samochodowe – rodzaj kredytu bankowego udzielany przez bank lub inną instytucję upoważnioną, przeznaczony na zakup pojazdu najczęściej samochodu, zarówno nowego, jak i używanego. Zabezpieczeniem kredytu, jest zwykle pojazd, na którego zakup udzielono kredytu. Zazwyczaj maksymalny wiek środka transportu nie może przekroczyć 16 lat na moment zakończenia spłaty kredytu. Maksymalny okres kredytowania to 120 miesięcy.

Kredyty firmowe

Kredyt obrotowy – kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników.

Kredyt inwestycyjny – kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank.

Faktoring

Faktoring wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności).

Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności (najczęściej do około 90% wartości faktury). Faktoring pozwala zatem przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawić jego bieżącą płynność. Ponadto faktoring umożliwia podmiotom gospodarczym ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta (ryzyko to podejmuje faktor).

Leasing

Leasing jest umową, na mocy której leasingodawca (finansujący) przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. Jest to zatem rodzaj kredytu, z tą różnicą, że zamiast środków pieniężnych jego przedmiotem są określone aktywa (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne). Podpisując umowę leasingu korzystający otrzymuje w użytkowanie wybrany składnik aktywów, np. samochód lub linię produkcyjną, a zobowiązany jest uiszczać na rzecz finansującego odpowiednio skalkulowane opłaty leasingowe.

Ubezpieczenia

DODATKOWA ULGA PODATKOWA Z TYTUŁU IKZE

Czy wiesz, że od 2012 roku istnieje regulowane ustawowo konto „antypodatkowego” IKZE, które daje Ci możliwość rozliczenia w PIT-cie ulgi podatkowej w wysokości 18, 19 lub 32% od kwoty, którą wpłacisz na to konto? Dodatkowo zyski z tego konta nie są opodatkowane podatkiem Belki. Czy posiadasz już takie konto lub wiesz w jakiej instytucji jest ono najbardziej opłacalne?

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

Czy wiesz, że za około 100 zł/m-c możesz mieć zapewnić sobie w Polsce nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów (bez skierowań i wielotygodniowych kolejek) oraz nielimitowaną ilość wszelkich możliwych badań diagnostycznych? Czy wiesz, że za niecałe 100 zł/m-c masz możliwość wykupienia sobie prawa do opieki w najlepszych placówkach medycznych na całym świecie z kwotą refundacji do 2 mln Euro w przypadku poważniejszych chorób (np. nowotworów, przeszczepów narządów czy operacji neurochirurgicznych?) Czy słyszałeś o abonamentach medycznych i organizacji Best Doctors?

PROCENT SKŁADANY VS NISKIE EMERYTURY PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapewne należysz do grona osób, które płacą minimalne składki ZUS. To powoduje, że Twoje składki emerytalne są możliwie niskie i nieproporcjonalne do Twoich dochodów (inaczej niż na etacie). Z tego powodu przedsiębiorcy mogą liczyć na dużo niższe emerytury niż osoby na etatach i muszą sami zadbać o swoją starość. Czy wiesz, że rozpoczęcie budowania dodatkowego kapitału 5 lat później to strata rzędu 40 000 – 150 000 zł? Czy wiesz skąd bierze się tak duża różnica? Czy jesteś świadom jak działa zasada procentu składanego (wg Einsteina – największego wynalazku ludzkości)?

OCHRONA ZNIŻEK PRZY SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH

Masz więcej niż 1 auto w firmie bądź prywatnie? Czy wiesz, że szkoda na jednym z posiadanych pojazdów to utrata zniżek na wszystkie Twoje pojazdy? Czy wiesz jak działają ubezpieczenia flotowe bądź w których firmach możesz wykupić wariant ochrony utraty zniżek po spowodowaniu szkody?

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WYPŁATY ODPRAWY POŚMIERTNEJ

Czy wiesz, że zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracodawca w przypadku śmierci pracownika (nie tylko w pracy!) jest zobowiązany do wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie (maksymalnie do 6-krotności ostatniej pensji w zależności od stażu pracy)? Czy wiesz jak chronić się przed takim niespodziewanym kosztem i jednocześnie zwiększyć sobie koszty prowadzenia firmy?

ZABEZPIECZENIE KRZYŻOWE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK

Czy wiesz, że w 2 osobowych spółkach cywilnych śmierć wspólnika to z reguły natychmiastowe zamknięcie firmy (chyba że statut spółki reguluje kwestie dziedziczenia)? Czy wiesz, że z kolei we wszystkich rodzajach spółek śmieć wspólnika wiąże się także z obowiązkową wypłatą wartości firmy rodzinie zmarłego wspólnika (chyba, że uważasz, że dobrym pomysłem jest, aby w miejsce wspólnika do Twojej spółki weszła jego żona lub dzieci)? Czy zastanawiałeś się kiedyś jaki to byłby koszt dla Twojej firmy oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą śmierć wspólnika? Czy słyszałeś o zabezpieczeniu krzyżowym wspólników spółek, aby Twoja spółka mogła przetrwać w momencie śmierci jednego ze wspólników i prosperować nadal na podobnym poziomie?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY LOKALU

Czy wiesz, że podstawowym błędem przy ubezpieczenia firmy jest ubezpieczenie budynku, który wynajmują przedsiębiorcy? Ubezpieczenie nie Twojego lokalu nie zabezpiecza Cię przed roszczeniami właściciela. Czy wiesz, że to na najemcy ciąży odpowiedzialność związana z użytkowaniem lokalu i odpowiedzialność za ewentualne szkody (zalanie, przepięcie elektryczne, pożar, czyn niedozwolony). Ubezpieczając Twój towar, środki obrotowe, Twoje maszyny i urządzenia, pamiętaj również o tym, żeby, zamiast ubezpieczać cudzy budynek na swojej polisie, wykupić OC najemcy oraz ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych. Jeśli nie wiesz na czym polega OC deliktowa i czym się różni od OC kontraktowa, a ubezpieczasz swoją firmę, to może oznaczać, że Twój obecny agent nie mówi Ci wszystkiego, co ważne, a Twoja firma jest narażona na stratę.

LUKSUSOWY SYSTEM HIPOTECZNY

Czy posiadasz nieruchomości firmowe lub prywatne na kredyt? Jeśli tak, to zapewne myślisz o jak najszybszej spłacie kredytu w celu „wykupienia” świętego spokoju po jego spłacie i oszczędności na odsetkach? Czy wiesz dlaczego guru kredytowi (może to Cię zdziwi) mówią, że nie warto nadpłacać kredytu? Czy wiesz jak najmądrzej i najwięcej zaoszczędzić na odsetkach i zabezpieczyć sobie spłatę kredytu? Czy w Twoim banku zostałeś zapoznany z ideą działania Luksusowego Systemu Hipotecznego i wszystkich korzyści płynących dla kredytobiorcy?

ATRAKCYJNE ALTERNATYWY DLA LOKAT BANKOWYCH

Czy od kilku lat wydaje Ci się, że oprocentowanie lokat jest… śmieszne? Czy znasz alternatywy dla lokat, które dają Ci większe możliwości zarabiania przy minimalizacji czynnika ryzyka? Czy słyszałeś o systemach ARTS, produktach aktywnej alokacji lub obligacjach korporacyjnych? Czy wiesz jaki potencjał dają kraje BRIC lub Next11? Czy chciałbyś, aby Twoje pieniądze zarabiały dla Ciebie dużo więcej i chciałbyś poznać najlepsze i przy tym bezpieczne sposoby ich pomnażania?

Pakiet FIRMA


City Financial jako jedyna firma w Polsce oferuje całkowicie darmowe doradztwo kredytowe dla wszystkich firm, które chciałyby nawiązać z nami współpracę. Czy wiesz…


Co oferujemy…

Dzięki współpracy Państwa firmy z nami, oferty kredytowe przedstawiane przez naszego doradcę będą najtańsze na rynku, a wszyscy zatrudnieni w firmie będą traktowani z najwyższym priorytetem. Chcielibyśmy uświadomić ludzi na co zwracać uwagę i jak wziąć kredyt na miarę oczekiwań.
Do kogo skierowana jest oferta…

Doradztwem kredytowym objęta jest cała firma, dzięki czemu z naszej oferty mogą korzystać pracodawcy oraz pracownicy.
Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę?


Skontaktuj się z nami i zapytaj o doradztwo kredytowe dla firm.

Promocje

2000

Klientów

1250

Wypitych kaw

160

Rekomendacji

320

Umów

Kontakt


katarzyna.zakrzewska@cityfinancial.com.pl
wioletta.grzesiak@cityfinancial.com.pl
janusz.jecek@cityfinancial.com.pl


Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane przez City Financial Sp. z o.o. , z siedzibą w Lublinie 20-824, Aleja warszawska 102 (administrator danych osobowych). Dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi w skierowanej do firmy sprawie, w tym w celu jej udzielenia drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Projekt: Kolorowe Projekty